typ10 - Charlotte Duyck
typ10 - Charlotte Duyck
typ10 - Charlotte Duyck
typ10 - Charlotte Duyck

Typ10 


Leer typen in 10 lessen!


Typ10 is een typmethode die voor elk kind geschikt is en zeker, of misschien zelfs nog meer, voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen zoals dyspraxie/dyslexie of fijnmotorische problemen. 


Deze methode spreekt alle leerkanalen gelijktijdig aan. Zo kunnen de kinderen op een speelse manier leren typen. De combinatie van kleuren, figuren, auditieve en visuele tekst, spelvormen, invul- en denkoefeningen zorgt voor een optimale integratie van het blind typen voor elk kind en elke leerstijl. 


Vanaf de leeftijd van 9 jaar kunnen kinderen deelnemen. Dit kan individueel of in groep.

De kostprijs voor deze cursus bedraagt 220 euro voor 10 lessen van telkens 1u inclusief het werkboek. Er is voor typlessen geen terugbetaling mogelijk.