TARIEVEN


Als geconventioneerde logopediste, worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd. 


U komt in aanmerking voor terugbetaling wanneer u aangesloten bent bij een ziekenfonds. Voor de meeste logopedische behandelingen is er een terugbetaling voorzien via de verplichte verzekering. Wanneer u hier geen beroep op kunt doen, kan er een terugbetaling aangevraagd worden via de aanvullende verzekering. 

Sessie in de praktijk of aan huis*


30 minuten

Terugbetaling: 22,83

Eigen opleg: €5,72

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €2

€28,55 /Sessie

Voor verplaatsingen wordt een kilometervergoeding aangerekend die niet wordt terugbetaald door de mutualiteit.

Sessie in de praktijk of aan huis*


 60 minuten

Terugbetaling: €45,89

Eigen opleg: €11,45

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €4,50

€57,34 /Sessie

Voor verplaatsingen wordt een kilometervergoeding aangerekend die niet wordt terugbetaald door de mutualiteit.

Aanvangsbilan

 

 per 30 minten 

Terugbetaling: €25,66

Eigen opleg: €7,76

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €3

€33,42 /Sessie

Evolutiebilan


60 minuten

Terugbetaling: 36,27

Eigen opleg: €11,37

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €4,50

€47,64 /Sessie

Sessie op school


 30 minuten

Terugbetaling: 21,36

Eigen opleg: €6,22

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €2

€27,58 /Sessie


Collectieve zitting 


Terugbetaling: €11,59

Eigen opleg: €3,11

OF bij verhoogde tegemoetkoming: 1

€14,70 /Sessie