TARIEVEN


Als geconventioneerde logopediste, worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd. 


U komt in aanmerking voor terugbetaling wanneer u aangesloten bent bij een ziekenfonds. Voor de meeste logopedische behandelingen is er een terugbetaling voorzien via de verplichte verzekering. Wanneer u hier geen beroep op kunt doen, kan er een terugbetaling aangevraagd worden via de aanvullende verzekering. 

Sessie in de praktijk of aan huis*


30 minuten

Terugbetaling: 23,78

Eigen opleg: €5,50

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €2

€29,28 /Sessie

Voor verplaatsingen wordt een kilometervergoeding aangerekend die niet wordt terugbetaald door de mutualiteit.

Sessie in de praktijk of aan huis*


 60 minuten

Terugbetaling: €47,81

Eigen opleg: €11

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €4,50

€58,81 /Sessie

Voor verplaatsingen wordt een kilometervergoeding aangerekend die niet wordt terugbetaald door de mutualiteit.

Aanvangsbilan

 

 per 30 minten 

Terugbetaling: €26,78

Eigen opleg: €7,50

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €3

€34,28 /Sessie

Evolutiebilan


60 minuten

Terugbetaling: 37,86

Eigen opleg: €11

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €4,50

€48,86 /Sessie

Sessie op school


 30 minuten

Terugbetaling: €22,28

Eigen opleg: €6

OF bij verhoogde tegemoetkoming: €2

€28,28 /Sessie


Collectieve zitting 


Terugbetaling: €12,08

Eigen opleg: €3

OF bij verhoogde tegemoetkoming: 1

€15,08 /Sessie