WELKOM! 

Speak Up! is de logopediepraktijk van Charlotte Duyck, gevestigd in Harelbeke. 


Logopedie is er voor elke leeftijd! Ik kan dus hulp bieden in elke levensfase, van pasgeboren baby's met zuig- en slikproblemen tot ouderen met stem- en taalproblemen. 


In mijn therapie staat de cliënt centraal. Daarom hecht ik ook veel waarde aan het interegreren van counseling binnenin de therapie.


Indien u twijfelt of u bij mij terecht kan, neem dan zeker contact op en dan bekijken we samen uw vraag. 

AANBOD THERAPIEËN

STEMTHERAPIE

 

Therapie en training bij spreken en zingen is hier de focus. U kan bij mij terecht met stemstoornissen, verkeerd stemgebruik, ademhalingsproblemen die vaak gerelateerd zijn aan stemklachten, lichamelijke klachten gelinkt aan de stem, etc.

NEUROGENE SPRAAK- EN TAALTHERAPIE

 

Stoornissen veroorzaakt door een hersenletsel of een progressieve neurologische aandoening zoals ALS, ziekte van Parkinson, MS, etc. kunnen het spreken, lezen, begrijpen, en/of schrijven verstoren.

ARTICULATIETHERAPIE

 

Het produceren van bepaalde klanken kan voor sommigen erg moeilijk zijn en belemmert soms de spraakverstaanbaarheid.

THERAPIE BIJ AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

 

Afwijkende mondgewoonten zorgen soms voor een foutief slikpatroon en een slappe articulatie (tong tussen of tegen de tanden) met nefaste gevolgen voor de stand van kaak en gebit. 

TAALTHERAPIE

 

Taalproblemen uiten zich in het begrijpen van de taal maar soms ook in het zelf produceren ervan. De problemen kunnen zich manifesteren op verschillende deelaspecten van de taal waarbij de kenmerken ervan dikwijls verschillen van kind tot kind. Hier kan ook bij oudere kinderen op getraind worden. 

THERAPIE BIJ VLOEIENDHEIDSPROBLEMEN

 

Hiermee pakken we problemen in het vloeiende verloop van de spreekbeweging aan. Spreken is immers een complexe vaardigheid waarbij klanken met de correcte snelheid, kracht en op het juiste moment moeten geproduceerd worden. 

SLIKTHERAPIE

 

Een slikstoornis of dysfagie uit zich in verschillende symptomen en kan ontstaan door bepaalde aandoeningen. Slikproblemen hebben een negatieve invloed op de algemene gezondheid en de levenskwaliteit. Een adequate begeleiding voorkomt dan ook heel wat moeilijkheden. 

THERAPIE BIJ KAAKGEWRICHTSKLACHTEN

 

Kaakgewrichtsklachten gaan vaak gepaard met kauw- en pijnklachten en kunnen ook oor-, tand-, hoofd- en nekpijn veroorzaken. Afwijkend mondgedrag is dan ook een veel voorkomend probleem. 

Charlotte Duyck - logopedie

       OVER MEZELF


               Charlotte Duyck 


In 2018 studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool in Gent als logopediste. Tijdens mijn opleiding raakte ik enorm geboeid door alle aspecten en mogelijkheden van onze stem. Daarom volgde ik in 2019 nog het Postgraduaat Stem aan Thomas More in Antwerpen. 

Met een stevig gevulde rugzak aan onderbouwde kennis, kan ik u dan ook goed begeleiden met een individueel therapieplan dat voor u wordt opgebouwd.


Verder vind ik het belangrijk om mezelf te blijven bijscholen. Ik school me permanent bij om mee te blijven met alle nieuwe technieken en methodieken die kunnen helpen bij een gerichte aanpak voor elk probleem. 

TARIEVEN


Als geconventioneerde logopediste, worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd. 

Klik hier voor meer informatie.  

GALLERIJ

Novafon intra-oraal - Charlotte Duyck
kinesiotape - Charlotte Duyck
vibratietechniek - Charlotte Duyck
taalspel - Charlotte Duyck
kinesiotape omft - Charlotte Duyck
accentmethode - Charlotte Duyck
manuele facilitatie - Charlotte Duyck
Novafon - Charlotte Duyck
stem - Charlotte Duyck
chin tuck - Charlotte Duyck
manuele facilitatie - Charlotte Duyck
gebit omft - Charlotte Duyck
articulatie/omft - Charlotte Duyck

NEEM CONTACT OP  
(Tijdens therapieën wordt de telefoon zo weinig mogelijk opgenomen. U neemt best contact op via mail.)

VOLG ONS